Regiony EU

Naší specializací jsou především Itálie a Spolková republika Německo. Samozřejmostí jsou i ostatní země EU.