Dotazy

*

*

*

Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů poskytnutých klientem v souvislosti s objednávkou služeb SHARK Invest Group s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, řídíme Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a Zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. Zákazník má po prokazatelné identifikaci právo na přístup, upravení, opravu a možnost odstranění údajů, které se ho týkají. Pokud si přejete uplatnit toto právo a obdržet informace, obraťte se prosím na SHARK Invest Group s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Údaje označené (*) jsou povinné.